IN-ordning = lavere felleskostnader

 På Buerhaven kan du betale ned ekstra på fellesgjelden og få lavere månedlige utgifter.

Hele eller deler av fellesgjelden

Buerhaven trinn 4 er organisert som et borettslag tilknyttet PBBL. Av kjøpesummen er innskuddet 40 %, mens fellesgjelden er 60 %. Ønsker du lavere månedlige felleskostnader, er det mulig å betale ned ekstra på fellesgjelden. Det kalles IN-ordning, eller “Individuell nedbetaling av fellesgjeld”.


Betaler du hele kjøpesummen, vil de månedlige kostnadene kun være driftskostnader. Du kan nedbetale hele eller deler av fellesgjelden – valget er ditt!

IN-ordningen i praksis
– et eksempel

Leilighet 201 har et innskudd på kr 1.870.000,- som utgjør 40 % av boligens totalverdi. Da vil den resterende fellesgjelden være på totalt 2.805.000,-. Med et rentenivå på 3,5 % vil de månedlige felleskostnadene inkludert driftskostnader være på kr 12.521,-.

100 % innskudd
Om du betaler hele fellesgjelden på kr 2.805.000,- vil de månedlige kostnadene reduseres slik at du kun betaler driftskostnadene som er kr 4.340,- per måned.

80 % innskudd
Velger du å betale inn 80 % av den resterende fellesgjelden, vil felleskostnadene reduseres til kr 7.067,- per måned.

60 % innskudd
Betaler du inn 60 % av den resterende fellesgjelden, vil felleskostnadene reduseres til kr 9.794,- per måned.

Mye for pengene
Driftskostnadene dekker blant annet kommunale avgifter, eiendomsskatt, bygningsforsikring, tilkoblingsavgift for tv/ internett, utvendig vedlikehold, forretningsførsel, revisjon og andre fellesutgifter som brøyting, plenklipping og fellesstrøm.

 

Rentene på fellesgjelden er fradragsberettiget
Vi minner om at renter som innbetales som en del av felleskostnadene er fradragsberettiget på lik linje med andre gjeldsrenter. Forutsatt at det er du som eier boligen som bor der.