Bak Buerhaven står to av Grenlands mest solide boligutviklere

Seltor Bolig

Seltor Bolig AS utvikler nye boligprosjekter, og har lang erfaring og høy kompetanse i alle ledd av utviklingsprosessen, fra kjøp av råtomt, til omregulering, konseptutvikling, markedsføring og salg og byggeledelse, frem til nøkkelferdig bolig leveres til boligkjøper. Alle prosjekter utvikles med fokus på å skape moderne og gode boliger plassert i gode bomiljøer. 

Buerhaven skal bygges av det anerkjente entreprenørselskapet Seltor AS – som i likhet med Seltor Bolig er en del av Seltor Gruppen AS, et familieeid selskap med røtter i Telemark tilbake til 1938.

I Buerhaven har vi PBBL (Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag) med oss på laget, og de 16 nye boligene blir organisert som borettslagsleiligheter.

PBBL

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag (PBBL) er et moderne boligbyggelag som løpende gir sine medlemmer tilbud om attraktive boligprosjekter i fylket. Over 18.000 medlemmer har tegnet medlemskap i PBBL for å være sikret den boligen de ønsker - når de trenger den. Under PBBL sin paraply forvaltes det over 7.500 boliger i mer enn 330 boligselskaper fordelt på 11 kommuner. PBBL er også en av de største utbyggerne i Grenland. PBBL utvikler mange av de nye boligprosjektene sine gjennom datterselskapet PBBL Prosjekt AS. Lang erfaring og bred kompetanse på utvikling av nye boligprosjekter gjør PBBL til en naturlig samarbeidspartner for små og store utbyggere.